Okul Öncesi Program Açıklaması

Okul Öncesi Program Açıklaması

Değerli Okul Öncesi Öğretmenlerimiz; Okul Öncesi Programı İle İlgili Aklınızda Soru Kalmasın İstedik. Bize Gelen Soruları Sizler İçin Cevaplıyoruz:

Yıllık plan kaldırıldı mı?
Evet, yıllık plan kaldırıldı. Planların aylık olarak hazırlanması benimsendi.

Müdürümüz bizden yıllık plan istiyor ne yapabilirim?
Öncelikle yönetmelik ve program kitabını okumalısınız. Sizin alanınızı en iyi siz bilirsiniz. Program kitabında (sayfa 50), Aylık Plan başlığı altında bulunan “Bu programda, öğretmenin eğitimini aylık dönemler hâlinde planlaması önerilmektedir. “ yazısını idarecinize sunabilirsiniz. Ayrıca (sayfa 60), değerlendirme bölümünde yazan, “Değerlendirmeler sonucunda bir sonraki ayda alınacak kazanım ve göstergeler belirlenir.” İfadesinin açıklaması kazanım ve göstergelerin bir önceki ayın değerlendirilmesinden sonra belirlenmesi gerektiğini açıklamaktadır.

Maddelerle açıklarsak yeni planda neler değişti?
ESKİ PROGRAMIMIZDAKİ AMAÇ VE KAZANIMLAR YENİ PROGRAMIMIZDA KAZANIM VE GÖSTERGELER OLARAK TANIMLANMIŞTIR.
-ÇOCUK MERKEZLİDİR.
-ESNEKTİR.
-TEMALAR/KONULAR AMAÇ DEĞİL, ARAÇTIR.
-OYUN TEMELLİDİR.
-KEŞFEDEREK ÖĞRENME ÖNCELİKLİDİR.
-ÖĞRENME MERKEZLERİ ÖNEMLİDİR.
-YARATICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ÖN PLANDADIR.
-DEĞERLERE YER VERİLMİŞTİR.
-GÜNLÜK YAŞAM DENEYİMLERİNİN VE YAKIN ÇEVRE OLANAKLARININ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMASI TEŞVİK EDİLMEKTEDİR.
-BÜYÜK GRUP, KÜÇÜK GRUP VE BİREYSEL ETKİNLİKLERE DENGELİ BİÇİMDE YER VERİLMESİNİ GEREKTİRİR.
-EVRENSEL VE TOPLUMSAL
-ÖĞRETMENE ÖZGÜRLÜK TANIR.
-DEĞERLENDİRME SÜRECİ ÇOK YÖNLÜDÜR.
-AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI ÖNEMLİDİR.
-ÖZ GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN UYARLAMALARA YER
VERMEKTEDİR.
-REHBERLİK HİZMETLERİNE ÖNEM VERMEKTEDİR.
-OKULA GELİŞTE ”GÜNE BAŞLAMA ZAMANI”NA YER VERİLMİŞTİR.
-SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ, YENİ PROGRAMI DA “OYUN ZAMANI” OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Plan formatı nasıl olmalıdır? Hangisi tercih edilmektedir?
Planlar düz metin şeklinde olabileceği gibi şablon halinde de olabilir. 51. Sayfadaki “Günlük Eğitim Akışı başlığı altında, “Öğretmen etkinliklerini hazırlarken, etkinlik planı formatında (Ek 4) yer alan başlıklarda belirtilen açıklamalar doğrultusunda etkinliklerini yazar. Etkinliklerini yazarken formatta yer alan kutuları kullanabileceği gibi etkinliğini düz metin şeklinde de hazırlayabilir.” Açıklaması yapılmıştır. Sizin kullanımınıza uygun olanı kullanabilirsiniz.

Büyük grup, küçük grup ve bireysel etkinlikler ne demektir?
Program, bu terimleri 42. Sayfada , “Etkinlik Çeşitleri ve Açıklamaları ” başlığı altında,
“Bireysel etkinlik, çocuğun kendi başına yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlar. Bu etkinlikler, çocukların bireysel ilgi, gereksinim ve yetenekleri ile gelişim özelliklerini dikkate alarak onların potansiyel gelişimlerini desteklemek amacıyla planlanan etkinliklerdir.
Küçük grup etkinliği, çocukların yaş, gelişim özelliği, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gruplara ayrılarak farklı çalışmalar yaptıkları etkinliklerdir. Gruptaki çocukların hepsinin aynı etkinliği küçük gruplar hâlinde yaptıkları etkinlikler büyük grup etkinliğidir. Küçük grup etkinliklerinde ise her grubun etkinliği ayrı ayrı planlanmalıdır. Başka bir deyişle küçük grup etkinlikleri, öğretmenin farklı yöntem ve teknikleri kullanarak aynı kazanım ve göstergelere yönelik etkinlikler planlamasıdır”. şeklinde açıklamıştır.

Program “eklektiktir” ne demek?
Bu programda eklektik yaklaşım benimsenmiştir.
Sebebi; genel olarak uluslararası literatürde kullanılan ve benimsenen eğitim modellerinin çeşitli avantaj ve dezavantajlara sahip olmasıdır. Bu programda herhangi bir eğitim modeli ya da metodu tek başına benimsenmemiştir. Her biri MEB genel amaçları doğrultusunda orijinalinden uzaklaşamadan uygulanabilecek yöntem ve metotlar bir araya getirilmiştir.

Sarmal eğitim modeli benimsenmiştir ne demek?
Daha önce öğrenilen bilgilerin yeni öğrenilen bilgilerle pekiştirilerek tekrar edilmesidir.

Günlük eğitim akışı içinde ayrıntıya girmeli miyim?
Hayır ayrıntıya girilmez. Çünkü 51. Sayfada, Günlük Eğitim Akışı başlıklı açıklamada, “Öğretmen bir sonraki gün için günlük eğitimini planlarken, bir önceki günü değerlendirme zamanında çocukların belirttikleri önerileri de dikkate alarak etkinliklerinin arasından o gün gerçekleştirmeyi düşündüğü kazanım ve göstergelerle ilgili olan etkinlikleri seçip ‘Günlük Eğitim Akışı’na detaylandırmadan, başlıklar hâlinde yazar (Ek10)”. denmektedir.

Bu planla çocuklar, zamanının büyük bölümünü öğrenme merkezlerinde geçiriyorlar. Bu doğru mudur?
Bu program, öğrenme merkezlerini önemli kılmıştır. Etkinlik zamanı dışında çocukların zamanlarını etkili bir şekilde öğrenme merkezlerinde geçirmeleri gerekir.

Aylık kazanım ve gösterge ile kavramları ne zaman işaretlemeliyiz?
Aylık kazanım ve gösterge ile kavramları niçin işaretliyoruz?
Ek 6 tablosundan her ayın sonunda o ay içinde alınan kazanım ve göstergeleri işaretlemelisiniz. İşaretleme nedeni, alınan ve alınmayan kavramların dağılımının görülebilmesidir.

Kazanım değerlendirme formu kaldırıldı mı?
Evet, kazanım değerlendirme formu kaldırılmıştır.

Doldurmam gereken formlar neler, bu formları ne zaman doldurmalıyım?
*Eylül ayında “Okul Tanıtım ve Aile Tanıma Dosyası”nda bulunan formlar ile “Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu” ve “Aile Katılımı Tercih Formu” uygulanır. Eğitim yılı boyunca her çocuk için “Gelişim Gözlem Formu” doldurulur. Her dönemin sonunda (ocak ve haziran) ise her çocuk için “Gelişim Raporu” hazırlanır.

Gelişim raporunu ne zaman doldurmalıyım?
Gelişim raporları dönem sonlarında doldurulur (Ocak-haziran).

Gelişim gözlem formu nedir?
Gelişim gözlem formunu ne zaman doldurmalıyım?
“Bu form çocukların aşağıda belirtilen alanlardaki gelişimlerine ilişkin gözlemlerinizi kaydetmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Sizden her çocuğun gelişimsel ilerlemelerini ve desteklenmesi gereken gelişimsel özelliklerini bu forma kaydetmeniz beklenmektedir. Gözlem tarihleri arttıkça formun gözlem satırı çoğaltılarak kullanılmalıdır. Gözlem yapılan gün içinde hangi gelişim alanında kayda değer/kritik bir özellik varsa daha çok o özelliği belirtmeniz yerinde olacaktır. Çocuğa ait özel bir görüş ve öneriniz varsa, ilgili bölüme ayrıntılı olarak yazınız.” Şeklinde açıklanmıştır. (Sayfa 58)
Bu form için belli bir sayı verilmemiştir. Gerek duydukça şeklinde belirtilmiştir. Gelişim raporu bu form dikkate alınarak doldurulur.

Gelişim gözlem formunu doldururken tüm gelişim alanlarını aynı anda doldurmalı mıyım?
Aynı anda doldurulma gerekliliği bulunmamaktadır. Kayda değer kritik durumları ve bu durumlarla ilgili gelişim alanının bölümünü doldurabilirsiniz.

Doldurulmuş gelişim gözlem formu örneği yayımlar mısınız?
Programın ilgili bölümünde gözlem formu aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

gozlem-formu

Günü değerlendirme zamanı nasıl doldurulur?
Günü Değerlendirme Zamanı; Günün sonunda yine bütün grup bir araya toplanır ve günün değerlendirilmesi amaçlı sohbet edilir. Gerekli durumlarda o gün alınan kavramların öğrenilme durumu ile kazanımlara ulaşılma durumunu değerlendirme amaçlı çalışma sayfaları, kavram oyunları veya kavram materyalleri kullanılır.

Öğretmen, her gün günü değerlendirme zamanında bir sonraki günün eğitim sürecinde neler yapmak istediklerini çocuklara sorarak onların planlama sürecine de aktif katılımını sağlayabilir. Günü değerlendirme zamanı gün sonunda yapılabileceği gibi etkinlik zamanı sonunda da yapılabilir.

Aylık plan değerlendirmesi nasıl yapılır?
Ay sonunda yapılacak değerlendirmeler günlük değerlendirmeler göz önüne alınarak “çocuk, program ve öğretmen” boyutlarında genel olarak yapılır.
Çocuklar; “Gelişim Gözlem Formu”na kaydedilen gözlemler dikkate alınarak değerlendirilir.
Program; kazanım ve göstergeler, kavramlar, alan gezileri, aile katılımı, materyaller ve uyarlama boyutları dikkate alınarak değerlendirilir.
Öğretmen; o ay planladığı programın bütün boyutlarını dikkate alarak kendini değerlendirir.
Bu değerlendirmeler sonucunda bir sonraki ayda alınacak kazanım ve göstergeler belirlenir. Her ay kullanılması gereken formlar bu bölümde belirtilir. (Sayfa 60)